Info

In welke afdeling kom je terecht?

Chiro Tijl Zemst is een chiro voor zowel jongens als meisjes, maar de groepen zijn wel niet gemengd.
Voor het chirojaar 2023 - 2024 ziet de verdeling van afdelingen er als volgt uit:

°2016 - °2017: Kabouterjongens of Kaboutermeisjes (Kabouters)
°2014 - °2015: Reuzenjongens of Reuzenmeisjes - (Reuzen)
°2012 - °2013: Rakkers (jongens) of Kwiks (meisjes) - (Rakwi's)
°2010 - °2011: Toppers (jongens) of Tippers (meisjes) - (Tito's)
°2008 - °2009: Kerels (jongens) of Tiptiens (meisjes) - (Keti's)
°2006 - °2007: Aspijongens of Aspimeisjes - (Aspiranten)

Opmerking: De afdelingen zijn leeftijdsgebonden. Uw zoon/dochter kan dus niet zomaar beslissen om over te stappen naar een andere afdeling dan degene die bij zijn/haar leeftijd hoort. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, maar dit kan enkel gebeuren in samenspraak met de leiding van de betrokken afdelingen en de hoofdleiding.

Hoeveel kost de Chiro en hoe kan ik mij inschrijven?

Voor een jaar spelplezier in de Chiro, betaal je €40. Hiermee wordt uw kind ook meteen verzekerd. Uw kind kan 3 zondagen komen proberen, hierna moet hij/zij ingeschreven worden. Heb je het oudercafé bij de start van het chirojaar gemist? Spreek dan op zondag voor de chiro gerust iemand van onze leiding aan. Zij zullen onze werking toelichten en al uw vragen beantwoorden.

Gelieve de som van €40 over te schrijven op rekeningnummer BE51 7440 1534 2662 met als mededeling INSCHRIJVING + AFDELING + NAAM Bijvoorbeeld: INSCHRIJVING ASPIMEISJES JULIE LAUWERS. Zo wordt de inschrijving van uw kind voltooid.

OPMERKING: De aansluitingskost bij Chiro Nationaal is sinds het chirojaar 2023-2024 verhoogd. Samen met de algemene prijsstijgingen zagen we ons genoodzaakt om ook ons eigen lidgeld licht te verhogen.

Waar zijn de lokalen van Chiro Tijl Zemst gelegen?

De Hemen, want zo heten onze lokalen: Stationslaan 61, 1980 Zemst

Heeft Chiro Tijl Zemst een uniform?

Qua kledij, hebben wij als Chiro natuurlijk een uniform. Maar de eerste zondagen mogen de leden gerust in gemakkelijke kleren komen die vuil mogen worden en dan kan je het uniform kopen, als ze 100% zeker zijn van hun keuze. Dat bestaat uit een rok/broek, T-shirt en een trui of hemd. De rok/broek moet je in winkels van De Banier kopen. De T-shirt en pull zijn echter gepersonaliseerd en kan je dus enkel bij ons in de Chiro kopen.

Moet je iets speciaals meenemen?

Rond 16u00, houden alle groepen traditiegewijs het “vieruurtje”. Neem dus iets kleins mee om te eten (koek, wafel, …) en je kan ter plaatse een drankje (cola, fanta, chocomelk) kopen (of neem gerust zelf iets mee). Een drankje kost 1 euro en kan je kopen door elke zondag 1 euro mee te nemen.

Wat is de Chiro en hoe lang duurt een Chirozondag?

Onze Chiro begint elke zondag om 14u15 met de opening, een samenkomst met heel de Chiro waarin we enkele liedjes zingen en een spelletje spelen. Daarna gaan alle groepen hun eigen weg en speelt iedereen met zijn groep en leiding de hele zondag de leukste spelletjes of wordt er iets in elkaar geknutseld. De jongsten tot en met Rakkers/Kwiks eindigen om 18u00, vanaf Toppers/Tippers en ouder eindigt de zondag om 19u00.

Kan je onze lokalen huren?

Neen, onze lokalen worden niet verhuurd. Nog veel succes bij het verder zoeken van een locatie!

Wat moet ik doen bij een ongeval?

Heeft je kind tijdens een chiro-activiteit een ongeval dan komt onze verzekering tussen. Om dit zo snel en eenvoudig mogelijk te regelen volgt hier een eenvoudig stappenplan.

De leiding ging reeds met je kind naar een arts of spoeddienst:

  1. Door de behandelende arts werd een geneeskundig getuigschrift opgesteld. Dit is een zeer belangrijk document, verlies dit niet!

  2. Bezorg het ingevulde document digitaal aan de leiding.

  3. Vermeld ook uw rekeningnummer en (indien gekend) een korte beschrijving van het ongeval.

  4. U ontvangt spoedig uw dossiernummer van onze verzekeringsmaatschap en informatie over het indienen van facturen.

Je ging zelf met je kind naar een arts of spoeddienst:

  1. U laat een geneeskundig getuigschrift invullen door de behandelende arts. Dit is een zeer belangrijk document, verlies dit niet! (Heeft u het exemplaar zelf bij kan u hier naar vragen. Meestal beschikken (spoed)artsen over een eigen versie van dit document.)

  2. Stap 2 tot en met 4 blijven ongewijzigd.

Je kind berokkende schade aan een derde:

Wanneer je kind schade berokkende aan ‘een derde’ (= andere kinderen van de Chiro of personen of materialen vreemd aan de groep), dan valt dit niet ten laste van de Chiropolis, maar wel van je eigen familiale verzekering.  Dat is bij wet geregeld in 1992 en concreet gemaakt door een overeenkomst tussen de verzekeringsmaatschappijen.  Bij materiële schade moet je altijd zelf een vrijstelling betalen van ongeveer 200 euro.

Als je geen familiale polis hebt, zal de Chiroverzekering de schade betalen op dezelfde manier als de familiale polis, dus ook met de vrijstelling voor materiële schade van 200 euro die je zelf moet betalen. 

Meer weten? 

Wat doe ik met al die attesten?

Om onze en uw administratie zo vlot mogelijk te behandelen een samenvatting van gekende attesten en hoe u ze laat invullen door de chiro. 

Mogen wij u vragen bij elk attest al zoveel mogelijk informatie zelf in te vullen. Dit maakt het voor de hoofdleiding, die attesten van 200 kinderen moet invullen, een stuk makkelijker.

Een fiscaal attest (enkel groot bivak)

AANPASSING: Sinds kort geeft de gemeente geen fiscale attesten meer uit. Wat het systeem van fiscale attesten betreft, tasten wij zelf voorlopig in het duister. Van zodra wij meer info ontvangen hierover, wordt dit deel aangepast.

Een attest van de mutualiteit

Er zijn een aantal ziekenfondsen die een deel van je kamp - of lidgeld terugbetalen. Hoeveel de terugbetaling bedraagt, hangt af van ziekenfonds en van de regio.
Hiervoor bezorg je de leiding op zondag persoonlijk een attest van uw ziekenfonds. Zij bezorgen je dit zo snel mogelijk ingevuld terug.

Deze attesten krijgt u van uw ziekenfonds, dus niet van de chiro. U vindt deze meestal eenvoudig op hun website. Hieronder de meestvoorkomenden:

CM - inschrijvingsgeld - kampgeld
Liberale mutualiteit - kampgeld
Partena - kampgeld
Algemeen formulier chiro Nationaal (door de meeste mutualiteiten wordt dit niet erkend) - inschrijgings- en kampgeld

Een attest van uw werkgever

Er zijn een aantal werkgevers die een deel van je kamp - of lidgeld terugbetalen. Berzorg ook deze persoonlijk aan de leiding op zondag. Zij bezorgen je dit zo snel mogelijk ingevuld terug.

Verzekeringspapieren

Hiervoor verwijzen we u graag naar Wat moet ik doen bij een ongeval? in deze info-rubriek.

Meer weten over de mogelijke attesten?

Bij verdere vragen kan u terecht bij de hoofdleiding.

 

Hoe schrijf ik mijn kind in voor het bivak?

De bivakinschrijvingen verlopen sinds 2024 volledig online. Om uw kind in te schrijven voor het bivak dient u het inschrijvingsformulier via Google Formulieren in te vullen. De link naar dit formulier wordt door de hoofdleiding rondgestuurd via mail. U kan hem ook hieronder vinden:

https://forms.gle/pDHtuqqnau9WHWMu8

Indien u moeilijkheden ondervindt bij het invullen van het digitale formulier: spreek de leiding dan zeker even aan op een zondag!

Om de inschrijving te finaliseren, stort u het bedrag van €175 op de rekening met nummer BE51 7440 1534 2662 met volgende mededeling: BIVAK + AFDELING + NAAM.

Bijvoorbeeld: BIVAK REUZENJONGENS TUUR DE PRINS

Deze betaling moet plaatsvinden voor zondag 16 juni.

Heeft de chiro een sociaal tarief?

Vanaf het chirojaar 2023-2024 biedt de koepel 'Chirojeugd Vlaanderen' een sociaal tarief aan voor de aansluitingskost van leden. Dit sociaal tarief rekenen wij ook door in ons eigen lidgeld. Met een sociaal tarief geniet uw kind van een jaar chiro voor €20 in plaats van €40. Zo willen we er mee voor zorgen dat iedereen kan genieten van chiro.

Wilt u graag beroep doen op het sociaal tarief? Stuur dan een mailtje naar de hoofdleiding of spreek ze even aan op de chiro!